Trang chủ Cẩm nang Thực hiện khai và quyết toán thuế TNCN?

Thực hiện khai và quyết toán thuế TNCN?

Câu hỏi: Xin hỏi trường hợp số thuế thu nhập cá nhân tạm nộp của tôi lớn hơn số thuế phải nộp vài chục nghìn mà tôi không có nhu cầu hoàn thuế thì tôi có phải thực hiện khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân hay không?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 12 Thông tư 151 năm 2014 của Bộ Tài chính thì cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có số thuế nộp thừa muốn đề nghị hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo thì phải khai quyết toán thuế, còn trường hợp cá nhân không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế thì không phải thực hiện quyết toán thuế.

Bài viết khác

0935 786 134
Verified by MonsterInsights