Trang chủ Cẩm nang Có bắt buộc phải đăng ký nộp thuế điện tử để nộp tiền thuế rồi mới được giải thể?

Có bắt buộc phải đăng ký nộp thuế điện tử để nộp tiền thuế rồi mới được giải thể?

Câu hỏi: Doanh nghiệp tôi được thành lập từ 2006 và hoạt động với quy mô nhỏ, từ khi thành lập đến nay, doanh nghiệp nộp tiền thuế tại kho bạc hoặc ngân hàng và cũng chưa đăng ký nộp thuế điện tử. Tuy nhiên, tính đến tháng 12/2015, doanh nghiệp làm ăn thua lỗ nên Công ty tôi quyết định giải thể.
Vậy khi Công ty tôi giải thể và phải thanh toán các khoản nợ thuế thì Công ty tôi có được nộp thuế bằng tiền mặt tại kho bạc hay ngân hàng thương mại không? Hay bắt buộc phải đăng ký nộp thuế điện tử để nộp tiền thuế rồi mới được giải thể ?

Trả lời:
Mục tiêu của Nộp thuế điện tử là để cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi hơn cho Doanh nghiệp khi thực hiện nghĩa vụ thuế. Vì vậy, đối với trường hợp doanh nghiệp đã có quyết định giải thể, tức là không còn tham gia vào môi trường kinh doanh thì việc hoàn thành nghĩa vụ thuế bằng hình thức nào không còn quan trọng.
Như vậy, doanh nghiệp đã có quyết định giải thể thì doanh nghiệp có thể thực hiện nộp thuế bằng tiền mặt tại Kho bạc nhà nước hoặc các ngân hàng thương mại.

Bài viết khác

0935 786 134
Verified by MonsterInsights