Hướng dẫn về Hoá đơn

Hoạt động kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần sử dụng hóa đơn để lưu thông tin. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ cách sử dụng hóa đơn. DC ACCOUNTING & TAX sẽ hướng dẫn chi tiết về thông tin và cách sử dụng hóa đơn  1. Đối với hoá…

Hướng dẫn về sổ sách kế toán

(Áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa)  Các văn bản quy phạm pháp luật về kế toán: +  Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015; + Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán; + Thông…
0935 786 134
Verified by MonsterInsights