Trang chủ Cẩm nang Có được uỷ quyền cho người khác thực hiện quyết toán thuế TNCN không?

Có được uỷ quyền cho người khác thực hiện quyết toán thuế TNCN không?

Câu hỏi: Tôi là người Nhật từ năm 2013 có sang Việt Nam và ký Hợp đồng làm việc tại 1 Công ty liên doanh ở Việt Nam, đến nay, tôi đã kết thúc hợp đồng làm việc tại VN nhưng tôi phải về nước gấp không thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh được. Xin hỏi tôi có được uỷ quyền cho người khác thực hiện quyết toán thuế TNCN cho tôi được không?

Trả lời: Theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC thì: Trường hợp người nước ngoài đã kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam nhưng trước khi xuất cảnh chưa làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế thì có thể uỷ quyền theo quy định của Bộ Luật Dân sự cho đơn vị trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác quyết toán thuế theo quy định.
Như vậy trường hợp của bạn nếu không thực hiện quyết toán thuế TNCN trước khi xuất cảnh thì bạn có thể uỷ quyền cho Công ty bạn đang làm việc hoặc cá nhân khác quyết toán thuế TNCN cho bạn.

Bài viết khác

0935 786 134
Verified by MonsterInsights