Trang chủ Hỏi đáp

12 LỢI ÍCH CỦA VIỆC THUÊ KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP CỦA BẠN:

Hiện nay khi thành lập hành công ty (doanh nghiệp), có rất nhiều điều cần theo dõi, từ hoạt động hàng ngày đến dịch vụ khách hàng để thúc đẩy doanh số bán hàng. Để điều hành và phát triển doanh nghiệp của bạn quản lý vấn đề tài chính một cách tối ưu,…

Có nộp báo cáo thuế khi tạm ngừng kinh doanh không?

Công văn số 2621/TCT-KK ngày 26/6/2020 của Tổng cục Thuế về việc kê khai thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh (2 trang) Theo quy định tại Khoản 3 Điều 200 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 , trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp vẫn…

Xin cho biết thế nào được xem là hóa đơn điện tử hợp pháp

Trả lời: Theo quy định tại khoản 5 Điều 4, các Điều 6,7,8,9 Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ thì hóa đơn điện tử hợp pháp phải được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế; trên hóa đơn điện tử phải có các nội…

Công ty tôi là nhà phân phối, có khi một ngày giao hàng nhiều lần cho cùng một đại lý, vậy xin hỏi chúng tôi có thể xuất hóa đơn một lần vào cuối ngày được không?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 3, điều 7 Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ thì: Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng…
0935 786 134
Verified by MonsterInsights