Trang chủ Hỏi đáp

Có nộp báo cáo thuế khi tạm ngừng kinh doanh không?

Công văn số 2621/TCT-KK ngày 26/6/2020 của Tổng cục Thuế về việc kê khai thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh (2 trang) Theo quy định tại Khoản 3 Điều 200 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 , trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp vẫn…

Xin cho biết thế nào được xem là hóa đơn điện tử hợp pháp

Trả lời: Theo quy định tại khoản 5 Điều 4, các Điều 6,7,8,9 Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ thì hóa đơn điện tử hợp pháp phải được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế; trên hóa đơn điện tử phải có các nội…

Công ty tôi là nhà phân phối, có khi một ngày giao hàng nhiều lần cho cùng một đại lý, vậy xin hỏi chúng tôi có thể xuất hóa đơn một lần vào cuối ngày được không?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 3, điều 7 Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ thì: Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng…

Công ty tôi hoạt động tại xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang là địa bàn đặc biệt khó khăn thì xin hỏi công ty tôi có thuộc diện được cơ quan thuế cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã không thu tiền không?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ có 5 trường hợp được Tổng cục Thuế cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không thu tiền bao gồm: 1.Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân ki…

Đơn vị của tôi thuộc khối Hành chính sự nghiệp có thu, hiện đang sử dụng hóa đơn đặt in từ năm 2015 đến nay. Xin hỏi đơn vị vẫn được lưu hành hóa đơn đặt in trong năm 2018 phải không?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ thì Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ng…
0935 786 134