Nên lựa chọn thành lập công ty hay hộ kinh doanh cá thể

“Nên thành lập công ty hay hộ kinh doanh cá thể” chắc hẳn là câu hỏi và nỗi băn khoăn của nhiều nhà khởi nghiệp khi chọn loại hình đăng ký kinh doanh. Để biết nên thành lập công ty hay hộ kinh doanh cá thể, chúng ta cần phải hiểu rõ về đặc điểm, nhữn…

Quy trình mở tài khoản ngân hàng

Mở tài khoản ngân hàng là điều mà bất kỳ doanh nghiệp nào vừa thành lập cũng cần phải thực hiện. Những tiện ích như thanh toán không cần tiền mặt, an toàn,.. thì nó mang lại nhiều lợi ích nhất định. Vậy quy trình mở tài khoản ngân hàng thực hiện như…

Đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan thuế

Cơ quan thuế các tỉnh, thành phố đều chuẩn bị cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp thực hiện giao dịch điện tử ngay từ khi mới thành lập. Cơ quan thuế đã triển khai các giao dịch điện tử sau đây Khai thuế qua mạng Nộp thuế điện t…

Thông báo về việc sử dụng dịch vụ đại lý thuế

Người nộp thuế sử dụng dịch vụ làm thủ tục về thuế thông qua Đại lý thuế thì thông báo cho CQT quản lý trực tiếp bằng văn bản kèm theo bản chụp hợp đồng dịch vụ có xác nhận của người nộp thuế chậm nhất 05 ngày làm việc trước khi Đại lý thuế thực hiện…

Đăng ký mã số thuế cá nhân

Doanh nghiệp có nghĩa vụ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi chi trả thu nhập tiền lương, tiền công cho người lao động và thực hiện việc đăng ký mã số thuế cho người lao động (nếu người lao động chưa có mã số thuế). Cá nhân có phát sinh thu nhập từ ti…

Đăng ký sử dụng hóa đơn

Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyể…

Thông báo áp dụng phương pháp khấu hao tài sản cố định

Doanh nghiệp thực hiện thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi thực hiện trích khấu hao (ví dụ: thông báo lựa chọn thực hiện phương pháp khấu hao đường thẳng…
0935 786 134
Verified by MonsterInsights