Một số lưu ý, sai sót thường gặp về khai thuế

Trong quá trình kê khai thuế, kế toán viên không thể tránh khỏi những sai sót, nếu gặp phải những lỗi dù rất nhỏ. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp không nhỏ cho doanh nghiệp. Sau đây là một số lưu ý, sai sót thường gặp về khai thuế mà kế toán cần biết…

Một số lưu ý, sai sót thường gặp về hoá đơn

Thực hiện đăng ký phương pháp nộp thuế GTGT theo mẫu 06 đúng thời hạn quy định để được áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hoặc theo phương pháp trực tiếp; trên cơ sở đó sẽ sử dụng hoá đơn tương ứng với phương pháp tính thuế…

Một số lưu ý, sai sót thường gặp về sổ sách kế toán

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện  theo các quy định tại Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. – Không được giả mạo, khai man hoặc thỏa thuận, ép buộc người khác gi…
0935 786 134
Verified by MonsterInsights