Dịch vụ nhận diện rủi ro về thuế & các...

Hiểu rõ nội dung, mục đích của việc thanh tra, kiểm tra của Cơ quan thuế sẽ giúp doanh nghiệp...

Kinh nghiệm khi tiếp đoàn thanh, kiểm tra thuế

Việc doanh nghiệp am hiểu và nắm vững quy trình giúp cho quá trình thanh, kiểm tra của doanh nghiệp...

Các đối tượng không phải chịu thuế GTGT năm 2023...

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) là loại thuế đánh vào giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ...

Tại sao nên chọn dịch vụ quyết toán thuế cuối...

Chỉ còn hơn 20 ngày nữa đến kỳ quyết toán thuế năm 2019, doanh nghiệp của bạn đang gặp nhiều...

Dịch vụ BCTC và quyết toán năm DC

Quý doanh nghiệp sử dụng dịch vụ quyết toán thuế của DC ACCOUNTING & TAX sẽ có được đầy đủ...

Tư vấn chính sách thuế

Quý doanh nghiệp là công ty mới thành lập, chưa có nhân viên kế tóan, chưa có kế toán trưởng...

Xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp

Để có một hệ thống kế toán tốt, doanh nghiệp cần phải đầu tư không nhỏ nên ít doanh nghiệp...

Tư vấn kiểm soát rủi ro doanh nghiệp

Trong nền kinh tế thị trường, mỗi rủi ro khi xảy ra đều gây ra thất thoát về vật chất,...

0935 786 134
Verified by MonsterInsights