Trang chủ Hướng dẫn DN khởi nghiệp

Một số thông tư hướng dẫn về thuế hiện hành

Lĩnh vực thuế là một trong những lĩnh vực có nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhất. Để doanh nghiệp thuận tiện cho việc tra cứu các quy định pháp luật về thuế đang có hiệu lực, dưới đây là danh sách văn bản pháp luật lĩnh vực thuế hiện hành mà DC ACC…

Một số lưu ý, sai sót thường gặp về khai thuế

Trong quá trình kê khai thuế, kế toán viên không thể tránh khỏi những sai sót, nếu gặp phải những lỗi dù rất nhỏ. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp không nhỏ cho doanh nghiệp. Sau đây là một số lưu ý, sai sót thường gặp về khai thuế mà kế toán cần biết…

Một số lưu ý, sai sót thường gặp về hoá đơn

Thực hiện đăng ký phương pháp nộp thuế GTGT theo mẫu 06 đúng thời hạn quy định để được áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hoặc theo phương pháp trực tiếp; trên cơ sở đó sẽ sử dụng hoá đơn tương ứng với phương pháp tính thuế…

Một số lưu ý, sai sót thường gặp về sổ sách kế toán

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện  theo các quy định tại Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. – Không được giả mạo, khai man hoặc thỏa thuận, ép buộc người khác gi…

Hướng dẫn về Hoá đơn

Hoạt động kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần sử dụng hóa đơn để lưu thông tin. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ cách sử dụng hóa đơn. DC ACCOUNTING & TAX sẽ hướng dẫn chi tiết về thông tin và cách sử dụng hóa đơn  1. Đối với hoá…

Hướng dẫn về sổ sách kế toán

(Áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa)  Các văn bản quy phạm pháp luật về kế toán: +  Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015; + Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán; + Thông…

Mục lục ngân sách

Chương của người nộp thuế có thể tra cứu tại Trang thông tin điện tử: tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước áp dụng từ năm 2017 thực hiện theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 12/12/2016 của Bộ Tài chính quy định hệ…

Hướng dẫn nộp thuế điện tử

Người nộp thuế truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, lập chứng từ nộp thuế điện tử, ký điện tử và gửi đến Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. DC ACCOUNTING & TAX sẽ hướng dẫn chi tiết để người nộp thuế điện tử nhanh chóng và hi…

Nguyên tắc khai thuế

Người nộp thuế phải tự tính, tự kê khai trung thực, chính xác số thuế phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo tháng hoặc quý, đồng thời nộp đủ số tiền thuế vào ngân sách nhà nước theo thời hạn đã quy định trong từng sắc t…
0935 786 134