Trang chủ Cẩm nang Doanh nghiệp cần đáp ứng điều kiện nào để được thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế?

Doanh nghiệp cần đáp ứng điều kiện nào để được thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế?

Câu hỏi: Tôi vừa mới thành lập doanh nghiệp và muốn thực hiện đăng ký, khai và nộp thuế bằng điện tử. Xin hỏi doanh nghiệp cần đáp ứng điều kiện nào để được thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế?

Trả lời:

Theo quy định tại điều 5 Thông tư số 110 thì Người nộp thuế đối với Doanh nghiệp muốn thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế phải đảm bảo các điều kiện sau:

– Thứ nhất, có chứng thư số đang còn hiệu lực do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

-Thứ hai, có khả năng truy cập và sử dụng mạng Internet; có địa chỉ thư điện tử, có số điện thoại di động đã đăng ký sử dụng để giao dịch với cơ quan thuế

Như vậy, doanh nghiệp chỉ cần đáp ứng các điều kiện trên để đăng ký sử dụng giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Bài viết khác

0935 786 134
Verified by MonsterInsights