Trang chủ Cẩm nang Tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp?

Tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp?

Câu hỏi:

Doanh nghiệp tôi là doanh nghiệp dệt may có đặc thù là sử dụng nhiều lao động nữ hàng tháng có chi thêm một số khoản cho lao động nữ. Xin hỏi những khoản chi thêm này có được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp?
Trả lời:

Theo quy định của Thông tư 96 thì các khoản chi thêm cho lao động nữ được tính vào chi phí được trừ gồm:

1. Chi cho công tác đào tạo lại nghề cho lao động nữ trong trường hợp nghề cũ không còn phù hợp phải chuyển đổi sang nghề khác theo quy hoạch phát triển của doanh nghiệp.

2. Chi phí tiền lương và phụ cấp cho giáo viên dạy ở nhà trẻ, mẫu giáo do doanh nghiệp tổ chức và quản lý.

3. Chi phí tổ chức khám sức khoẻ thêm trong năm như khám bệnh nghề nghiệp, mãn tính hoặc phụ khoa cho nữ công nhân viên.

4. Chi bồi dưỡng cho lao động nữ sau khi sinh con lần thứ nhất hoặc lần thứ hai.

5. Phụ cấp làm thêm giờ cho lao động nữ trong trường hợp vì lý do khách quan không nghỉ sau khi sinh con, nghỉ cho con bú mà ở lại làm việc cho doanh nghiệp

Như vậy nếu doanh nghiệp của bạn chi thêm cho các lao động nữ gồm các khoản như nêu trên, đúng đối tượng, đúng mục đích, không vượt mức quy định thì sẽ được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bài viết khác

0935 786 134
Verified by MonsterInsights