Trang chủ Cẩm nang Công ty phải xử lý như thế nào trong trường hợp phát hiện hoá đơn được lập có sai sót về địa chỉ?

Công ty phải xử lý như thế nào trong trường hợp phát hiện hoá đơn được lập có sai sót về địa chỉ?

Câu hỏi: Công ty tôi có bán cho Công ty An Bình một số thiết bị máy móc và lập hoá đơn giá trị gia tăng vào ngày 30/3/2015, Công ty tôi đã kê khai thuế GTGT đầu ra. Nhưng đến đầu tháng 5/2015, Công ty An Bình phát hiện ra hoá đơn được lập của Công ty tôi có sai sót về địa chỉ và gửi trả lại. Xin hỏi Công ty tôi phải xử lý như thế nào, có cần phải lập hoá đơn điều chỉnh không?

Trả lời:
Theo tiết b, mục 7, điều 3 của thông tư số 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: Trường hợp hoá đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

Như vậy, Công ty bạn chỉ cần lập biên bản điều chỉnh lại địa chỉ của Công ty An Bình mà không cần phải lập hoá đơn điều chỉnh.

Bài viết khác

0935 786 134
Verified by MonsterInsights