Trang chủ Cẩm nang Cách xác định nghĩa vụ thuế GTGT, thuế TNDN

Cách xác định nghĩa vụ thuế GTGT, thuế TNDN

Câu hỏi: Công ty tôi dự định đầu năm 2015 công ty tôi mở rộng dây chuyền sản xuất may mặc tại Hải phòng nên có ký hợp đồng mua dây chuyền máy móc thiết bị với Công ty Hando ở Hàn Quốc. Hợp đồng theo diện chìa khóa trao tay nghĩa là bao gồm cả giá trị máy móc thiết bị và giá trị các dịch vụ lắp đặt, bảo hành, bảo dưỡng. Vậy tôi muốn hỏi cách xác định nghĩa vụ thuế GTGT, thuế TNDN đối với giá trị hợp đồng này như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định của Thông tư 103 năm 2014 của Bộ Tài chính về thuế nhà thâu thì Công ty bạn xác định nghĩa vụ thuế GTGT và thuế TNDN đối với hợp đồng ký với Công ty Hando ở Hàn Quốc như sau:

– Đối với thuế GTGT: Trường hợp tách riêng được giá trị máy móc thiết bị và giá trị dịch vụ thì thuế giá trị gia tăng chỉ tính trên giá trị dịch vụ như dịch vụ lắp đặt, bảo hành, bảo dưỡng và không tính trên giá trị dây chuyền máy móc thiết bị nhập khẩu. Trường hợp Hợp đồng không tách riêng được giá trị dây chuyền máy móc thiết bị và giá trị dịch vụ thì thuế GTGT được tính trên toàn bộ giá trị hợp đồng.

– Đối với thuế TNDN: tính trên toàn bộ giá trị hợp đồng (bao gồm cả giá trị máy móc thiết bị và giá trị dịch vụ). Trường hợp Hợp đồng tách riêng được giá trị máy móc thiết bị và giá trị dịch vụ thì thuế thu nhập doanh nghiệp được tính theo tỷ lệ của từng mặt hàng, dịch vụ. Trường hợp hợp đồng không tách riêng được giá trị dây chuyền máy móc thiết bị và giá trị dịch vụ thì thuế TNDN được tính trên tổng giá trị hợp đồng với tỷ lệ thuế TNDN cao nhất theo quy định tại Thông tư 103.

Bài viết khác

0935 786 134
Verified by MonsterInsights