Trang chủ Cẩm nang Phân tích môi trường kinh doanh xác định sứ mệnh, mục tiêu của chiến lược

Phân tích môi trường kinh doanh xác định sứ mệnh, mục tiêu của chiến lược

Với quan điểm xem xét doanh nghiệp như một hệ thống trong một môi trường kinh doanh luôn chứa đựng các cơ hội và thách thức đối với hoạt động của DN. Mặt khác, mỗi DN đều có những điểm mạnh và điểm yếu nội tại. Điều này khiến doanh nghiệp luôn có những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức riêng.

Việc tiếp cận vì thế cũng có 2 hướng:

1/ Từ ngoài vào trong: Từ những cơ hội thách thức bên ngoài phát huy những điểm mạnh, hạn chế những điểm yếu tối đa.

2/ Từ trong ra ngoài: Từ những điểm mạnh, điểm yếu từ bên trong DN tận dụng để chớp thời cơ, hạn chế tối đa nguy cơ từ bên ngoài đối với DN.

Như vậy vấn đề ở đây là làm sao để chớp thời cơ và hạn chế nguy cơ của môi trường kinh doanh đối với hoạt động của DN.

Xét môi trường kinh doanh ta có:

Môi trường bên ngoài (môi trường vĩ mô, môi trường tác nghiệp)
Môi trường bên trong (hoàn cảnh nội bộ DN)
Sau đây là mối quan hệ giữa các cấp độ môi trường kinh doanh của DN

Môi trường vĩ mô
Các yếu tố kinh tế
Các yếu tố chính phủ, luật pháp, chính trị
Các yếu tố công nghệ
Các yếu tố xã hội
Các yếu tố tự nhiên
Môi trường tác nghiệp (Mô hình 5 áp lực của Michael E. Porter)
Các đối thủ cạnh tranh trong ngành
Các đối thủ tiềm ẩn
Hàng thay thế
Người cung ứng nguyên vật liệu
Khách hàng
Hoàn cảnh nội bộ:
HRM
R&D
Marketing & Sale
Tài chính
Văn hóa DN
Sản xuất

Bài viết khác

0935 786 134
Verified by MonsterInsights