Trang chủ Cẩm nang Quản trị chiến lược

Quản trị chiến lược

1/ Tại sao cần phải quản trị chiến lược

Trong một cơ chế mở của thị trường, môi trường kinh doanh của doanh nghiệp luôn biến đổi từng ngày, từng giờ, điều này khiến cho việc vận hành một doanh nghiệp luôn có nguy cơ trước những rủi ro.

Trước đây các DN tập trung nỗ lực quản lý vào kiến giải các chức năng hoạt động nội bộ và đem lại những hiệu quả hoạt động. Mặc dù thế, việc thích nghi với các điều kiện môi trường đã trở thành một yếu tố hết sức cần thiết để đảm bảo thành công.

Quản trị chiến lược chú trọng nhiều hơn việc phân tích môi trường và hoạch định các chiến lược liên quan trực tiếp đến điều kiện môi trường.

#. Việc áp dụng quản trị chiến lược có những ưu điểm sau:

Giúp tổ chức thấy rõ mục đích và hướng đi của mình. => Khiến lãnh đạo xem xét và xác định tổ chức đi theo hướng nào và khi nào tới một điểm cụ thể xác định (milestone). Ngoài ra cũng khuyến khích cả nhóm nhân viên nắm vững cần làm gì để thành công. Một chiến lược cần nêu rõ mục đích và hướng đi.
Môi trường bên ngoài doanh nghiệp luôn biến đổi nhanh, các biến đổi này dễ tạo ra các nguy cơ cũng như cơ hội bất ngờ cho doanh nghiệp. Việc quản trị chiến lược phải nhằm vào các yếu tố này (cơ hội và nguy cơ môi trường trong tương lai). Nên yêu cầu nhà quản trị chiến lược trong một chiến lược phải phân tích và dự báo các điều kiện môi trường trong tương lai gần cũng như xa.
Nhờ có quản lý chiến lược hãng sẽ gắn liền với quyết định đề ra với điều kiện môi trường liên quan. Do môi trường ngày càng biến động => doanh nghiệp cần chiếm được các vị thế chủ động hoặc thụ động tấn công. Dù quyết định bằng phương án nào nhưng điều quan trọng của chiến lược phải giúp doanh nghiệp chuẩn bị tốt hơn để đối phó với những thay đổi trong môi trường và làm chủ được diễn biến tình hình.
Quyết định chủ động tấn công: cố gắng dự báo điều kiện môi trường => tác động làm thay đổi các điều kiện dự báo sao cho hãng đạt được mục tiêu đề ra.
Quyết định thụ động tấn công: dự báo các điều kiện môi trường trong tương lai => doanh nghiệp tối ưu hóa vị thế của mình bằng cách: tránh những vấn đề thấy trước + chuẩn bị tốt hơn thực hiện bằng được các cơ hội tiềm tàng.
Lý do quan trọng nhất của vận dụng quản trị chiến lược là phần lớn các công trình nghiên cứu cho thấy các cty vận dụng quản trị chiến lược thì đạt kết quả tốt hơn so với kết quả họ đạt được trước đó và các cty không vận dụng quản trị chiến lược. Việc áp dụng quản trị chiến lược sẽ giảm rủi ro gặp phải
2/ Quản trị chiến lược là gì?

Có rất nhiều khái niệm về quản trị chiến lược, tôi sử dụng khái niệm chiến lược trong sách Chiến Lược và Sách Lược Kinh Doanh của Garry D.Smith, Danny R. Arnold, và Boby R. Bizzell.

Quản trị chiến lược là một quá trình gồm 5 hoạt động:

Nghiên cứu => các môi trường hiện tại và tương lai.
Hoạch định => các mục tiêu tổ chức.
Đề ra, Thực hiện và Kiểm soát: => việc thực hiện các quyết định nhằm đạt các mục tiêu đó trong môi trường hiện tại cũng như tương lai.

3/ Tầm quan trọng của quản lý chiến lược dựa vào:

Sự tăng tốc của biến đổi môi trường
Tài nguyên ngày càng trở nên khan hiếm => cạnh tranh khốc liệt.
Nhu cầu ngày càng cao ở phía cty và cá nhân.
=> Quản lý chiến lược ngày càng trở thành trọng tâm và nhân tố trong công tác quản lý.

Trong khía cạnh quản lý một doanh nghiệp gồm các chức năng quản lý: chiến lược, marketing, nhân sự, tài chính… thì quản lý chiến lược là nhân tố đột phá và trọng tâm trong các công tác quản lý.

4/ Mục tiêu cuối cùng của quản trị chiến lược là gì?

Mục tiêu cuối cùng của quản trị chiến lược là nâng cao thành tích thông qua tăng cường 3 yếu tố:

Hiệu năng (performance)
Kết quả (result)
Tính linh hoạt (flexible).
5/ Thực tế việc học lý thuyết và áp dụng phương pháp quản lý chiến lược thực hành

Hiện nay chưa có phương pháp ứng dụng thực hành môn quản lý chiến lược được thống nhất giữa các công ty, trường phái, quan điểm nhưng môn quản lý chiến lược sẽ đem lại một khung sườn tổng quát nhất, xương sống nhất cho lĩnh vực quản lý chiến lược.

Tuy nhiên thế, không thể có 2 hệ thống quản lý chiến lược hoàn toàn giống nhau vì:

Mỗi tổ chức có một đặc thù riêng
Quá trình hình thành và vận dụng chiến lược phải phù hợp với tính đặc thù đó.
– See more at: http://vneconomics.com/quan-tri-chien-luoc-nhung-dieu-can-ban/#sthash.50Cox7AS.dpuf

Bài viết khác

0935 786 134
Verified by MonsterInsights