Trang chủ Cẩm nang Hóa đơn Thiết kế, Thi công công trình không được đóng dấu

Hóa đơn Thiết kế, Thi công công trình không được đóng dấu

Công văn số 7515/CT-TTHT ngày 5/8/2016 của Cục Thuế TP. HCM về việc lập hóa đơn (2 trang)

Theo quy định tại khoản 2đ Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC status2, hàng hóa mua bán qua điện thoại được miễn chữ ký của người mua trên hóa đơn, chỉ cần đóng dấu “bán hàng qua điện thoại” tại tiêu thức “người mua ký, ghi rõ họ tên.

Tuy nhiên, trường hợp Công ty kinh doanh trong lĩnh vực địa ốc, có ký hợp đồng thi công xây dựng, tư vấn thiết kế công trình cho khách hàng ở các tỉnh thì dịch vụ này không thuộc trường hợp bán hàng qua điện thoại. Theo đó, trên hóa đơn không được miễn chữ ký của người mua và đóng dấu bán hàng qua điện thoại.

Bài viết khác

0935 786 134
Verified by MonsterInsights