Trang chủ Cẩm nang Không cần gạch bỏ tên cũ khi đóng dấu tên mới lên hóa đơn

Không cần gạch bỏ tên cũ khi đóng dấu tên mới lên hóa đơn

Công văn số 3971/CT-TTHT ngày 3/5/2017 của Cục Thuế TP. HCM về hóa đơn, chứng từ (1 trang)

Theo Quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 , khi thay đổi tên Công ty, nếu muốn sử dụng tiếp các hóa đơn đã in sẵn tên cũ thì chỉ cần đóng dấu tên mới bên cạnh tên cũ, không nhất thiết phải gạch bỏ tên cũ.

Tuy nhiên, Công ty phải gửi thông báo điều chỉnh thông tin phát hành hóa đơn theo mẫu số 3.13 ban hành tại phụ lục 3 Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus2 .

Bài viết khác

0935 786 134
Verified by MonsterInsights