Trang chủ Hướng dẫn DN khởi nghiệp Kê khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công

Kê khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công

1 Hướng dẫn chung về khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công

a. Trường hợp:

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế.

b. Hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân, thời hạn kê khai, nộp thuế:

Mẫu tờ khai Trường hợp áp dụng Thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế
Mẫu số 05/KK-TNCN

 

(ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC)

 

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế Kỳ kê khai tháng: chậm nhất vào ngày 20 tháng sau

Kỳ kê khai quý: chậm nhất vào ngày 30 tháng đầu tiên quý tiếp theo

Trường hợp trong tháng hoặc quý không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải nộp tờ khai

Mẫu số 05/QTT-TNCN

(ban hành kèm theo thông tư  số 92/2015/TT-BTC)

Tổ chức, cá nhân khai quyết toán thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công Trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch

Quyết toán giải thể: 45 ngày kể từ ngày có Quyết định giải thể

Trường hợp trong năm không phát sinh chi trả thu nhập thì không phải nộp tờ khai quyết toán

c. Kỳ kê khai thuế thu nhập cá nhân (theo tháng hoặc theo quý)

– Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý thì khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.

– Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng thì việc khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng hoặc quý được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm. Cụ thể như sau:

  • Khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng: Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên.
  • Tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thuộc diện khai thuế theo tháng theo hướng dẫn nêu trên thì thực hiện khai thuế theo quý.

d. Nơi nộp tờ khai:

Tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập.

 2. Hướng dẫn lập một số tờ khai thuế TNCN

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xin tham khảo tại Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

 DC ACCOUNTING & TAX mong muốn góp một phần vào sự thành công cùng doanh nghiệp.
Trân trọng!
————————————————————————————————–————
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN & TƯ VẤN THUẾ ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
[W] https://dichvuketoandanang.vn
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0905 173 193

Bài viết liên quan

0935 786 134
Verified by MonsterInsights