Trang chủ Cẩm nang Quản trị marketing là gì?

Quản trị marketing là gì?

1. Khái niệm Quản trị Marketing
Quản trị marketing là “sự phân tích, kế hoạch hóa, thực hiện và điều khiển các chiến lược và chương trình marketing nhằm thực hiện các trao đổi mong muốn với thị trường mục tiêu để đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp”.
Quản trị Marketing bao gồm 3 giai đoạn chính như sau:
(1) Kế hoạch hóa
(2) Tổ chức thực hiện
(3) Kiểm soát

2. Đặc điểm của Quản trị Marketing
– Là quá trình gồm các giai đoạn kế tiếp nhau được tiến hành liên tục
– Là hoạt động quản trị theo mục tiêu
– Là quản trị khách hàng và nhu cầu thị trường.
– Bao trùm tất cả các quan hệ của doanh nghiệp với các đối tác và môi trường bên ngoài.
– Bao gồm một tập hợp các hoạt động chức năng kết nối các chức năng quản trị khác của doanh nghiệp
– Đòi hỏi phải có đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp và có bộ máy tổ chức quản trị marketing hợp lý.

3. Những nhiệm vụ chủ yếu của Quản trị Marketing
– Xây dựng, quản lý và khai thác MIS.
– Nghiên cứu thị trường làm cơ sở cho quyết định marketing.
– Xây dựng các chiến lược và kế hoạch marketing.
– Tổ chức thực hiện chiến lược/kế hoạch marketing đã xây dựng.
– Xây dựng, thực hiện và điều chỉnh các biện pháp marketing
– Giám sát và kiểm tra tình hình thực hiện chiến lược, kế hoạch và biện pháp marketing cụ thể
– Xây dựng và đề xuất sử dụng ngân sách marketing
– Đảm bảo sự ủng hộ và phối hợp của các bộ phận chức năng khác.

4. Tiến trình thực hiện Quản trị Marketing

Quá trình vận hành hệ thống marketing chịu sự chi phối của bốn mục tiêu cơ bản: tối đa hóa mức độ tiêu dùng, khả năng lựa chọn mua hàng, sự thỏa mãn của người tiêu dùng và chất lượng cuộc sống. Nhiều người tin tưởng rằng mục tiêu của marketing nên nhằm vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống và phương tiện thích hợp nhất để đạt được điều đó là quan điểm marketing mang tính xã hội.

Bài viết khác

0935 786 134
Verified by MonsterInsights