Trang chủ Về chúng tôi Giấy khen của Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng trao tặng

Giấy khen của Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng trao tặng

Trong những năm qua, CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN & TƯ VẤN THUẾ ĐẦU XUÂN ĐỨC được nhận giấy khen của Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng trao tặng.

Ông Đầu Xuân Đức được trao tặng giấy khen của Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng

Nhằm đánh giá tổng kết hoạt động Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm và thống nhất các nội dung tổ chức Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng lần thứ V, nhiệm kỳ 2015- 2018 và Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập, Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ X, khóa IV.

(Ban chấp hành khóa IV đã kiện toàn, bổ sung các Anh (Chị) tham gia nhân sự Ban Thường vụ và Ban chấp hành Hội DNT Đà Nẵng).

DC ACCOUNTING & TAX mong muốn góp một phần vào sự thành công cùng doanh nghiệp.
Trân trọng!
————————————————————————————————–————
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN & TƯ VẤN THUẾ ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
[W] https://dichvuketoandanang.vn
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0905 173 193

Bài viết khác

0935 786 134
Verified by MonsterInsights