Trang chủ Hỏi đáp Xin hỏi về Lệ phí trước bạ phải nộp đối với ô tô cũ 9 chỗ mua lại trực tiếp từ nhân viên Đại sứ quán, xe chưa từng làm thủ tục chuyển nhượng, đã sử dụng được hơn 10 năm?

Xin hỏi về Lệ phí trước bạ phải nộp đối với ô tô cũ 9 chỗ mua lại trực tiếp từ nhân viên Đại sứ quán, xe chưa từng làm thủ tục chuyển nhượng, đã sử dụng được hơn 10 năm?

Trả lời:

Lệ phí trước bạ được tính căn cứ theo giá tính lệ phí trước bạ và mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ %.

1.Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ %

Theo Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP) quy định như sau: “Tổ chức, cá nhân đã được miễn hoặc không phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu ô tô, xe máy lần đầu, nếu chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân khác hoặc chuyển mục đích sử dụng mà không thuộc diện được miễn lệ phí trước bạ theo quy định thì tổ chức, cá nhân đăng ký quyền sở hữu ô tô, xe máy nộp lệ phí trước bạ với mức thu lần đầu trên giá trị sử dụng còn lại của tài sản.”

Theo Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung khoản 5, Điều 7 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP) quy định về mức thu lệ phí trước bạ như sau: “Ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 10%. Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức quy định chung tại điểm này.”

2.Giá tính lệ phí trước bạ

Giá tính lệ phí trước được căn cứ vào thời gian đã sử dụng và giá trị còn lại của tài sản.

Giá trị còn lại của tài sản bằng giá trị tài sản mới nhân (X) với tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của tài sản, trong đó:

Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của tài sản trước bạ được xác định như sau:

  • Tài sản mới:100%
  • Thời gian đã sử dụng trong 1 năm: 90%
  • Thời gian đã sử dụng từ trên 1 đến 3 năm: 70%
  • Thời gian đã sử dụng từ trên 3 đến 6 năm: 50%
  • Thời gian đã sử dụng từ trên 6 đến 10 năm: 30%
  • Thời gian đã sử dụng trên 10 năm: 20%

Đối với tài sản đã qua sử dụng, thời gian đã sử dụng được tính từ năm sản xuất đến năm kê khai lệ phí trước bạ”.

Do thông tin của bạn chưa đầy đủ nên bạn vui lòng dựa vào công thức sau để xác định cụ thể mức lệ phí trước bạ phải nộp:

Số tiền nộp lệ phí trước bạ = Giá trị xe mới X (nhân) Tỷ lệ % chất lượng còn lại của xe X (nhân) Mức thu lệ phí trước bạ

Trong đó:

Giá trị xe mới tương ứng với loại xe của bạn: Giá do Bộ Tài chính công bố theo quy định tại Quyết định số 618/QĐ-BTC ngày 9/4/2019 về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy (bảng giá áp dụng từ ngày 10/4/2019).

Tỷ lệ % chất lượng còn lại của xe: đối với trường hợp của bạn là 20% (xe đã sử dụng hơn 10 năm).

Mức thu lệ phí trước bạ: đối với trường hợp bạn hỏi là 10%.

DC ACCOUNTING & TAX mong muốn góp một phần vào sự thành công cùng doanh nghiệp của bạn.
Trân trọng!
————————————————————————————————–————
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN & TƯ VẤN THUẾ ĐẦU XUÂN ĐỨC
40 Cù Chính Lan, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
https://dichvuketoandanang.vn
dauxuanduc@ketoandc.com
0935 786 134

Bài viết liên quan

0935 786 134
Verified by MonsterInsights