Trang chủ Hỏi đáp Cửa hàng bán hàng tiêu dùng tại Hà Nội, không thực hiện sổ sách kế toán, nếu khách hàng yêu cầu cung cấp hóa đơn thực hiện sao?

Cửa hàng bán hàng tiêu dùng tại Hà Nội, không thực hiện sổ sách kế toán, nếu khách hàng yêu cầu cung cấp hóa đơn thực hiện sao?

Câu hỏi:

Xin hỏi gia đình tôi có cửa hàng bán hàng tiêu dùng tại Hà Nội, không thực hiện sổ sách kế toán, trường hợp khi khách hàng yêu cầu cung cấp hóa đơn thì gia đình tôi sẽ sử dụng loại hóa đơn gì để giao cho khách hàng?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ thì Hộ, cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều kiện phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nhưng cần có hóa đơn để giao cho khách hàng thì được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh và phải khai, nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh theo Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

DC ACCOUNTING & TAX mong muốn góp một phần vào sự thành công cùng doanh nghiệp của bạn.
Trân trọng!
————————————————————————————————–————
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN & TƯ VẤN THUẾ ĐẦU XUÂN ĐỨC
40 Cù Chính Lan, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
https://dichvuketoandanang.vn
dauxuanduc@ketoandc.com
0935 786 134

Bài viết liên quan

0935 786 134
Verified by MonsterInsights