Trang chủ Tin tức Vì sao phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân? Hồ sơ quyết toán hoàn thuế TNCN

Vì sao phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân? Hồ sơ quyết toán hoàn thuế TNCN

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân không phải là thuật ngữ xa lạ với những người lao động. Tuy nhiên nhiều đối tượng vẫn chưa hiểu hết về tầm quan trọng của việc này. Bài viết dưới đây Công ty kế toán – thuế Đầu Xuân Đức sẽ giải đáp khái niệm quyết toán hoàn thuế thu nhập cá nhân. Lý do cá nhân bắt buộc phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Quyết toán thuế cho cá nhân có từ 2 nguồn thu nhập. Hồ sơ quyết toán hoàn thuế thu nhập cho cá nhân.

Vì sao phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Dựa vào văn bản và Luật Thuế thu nhập cá nhân, hoàn thuế thu nhập cá nhân là trường hợp những lao động nộp thuế được cơ quan thuế hoàn lại khoản tiền chênh lệch giữa số số tiền mà cá nhân đã nộp so với số tiền thực tế phải nộp. Điều này được thực hiện khi cá nhân thực hiện theo đúng các quy định và điều kiện dựa theo các quy định của pháp luật Việt Nam.

Vì sao phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Vì sao phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là việc người đại diện nộp thuế thực hiện việc xác định khoản tiền thuế mà lao động phải nộp của năm liền trước đó. Sau đó so sánh chênh lệch với tổng tiền thuế thực hiện nộp trong năm được tính thuế. Sau đó sẽ thực hiện nộp tiền thuế nếu còn thiếu. Hoặc thực hiện hoàn thuế nếu số tiền của năm liền trước còn thừa.

Việc thực hiện quyết toán hoàn thuế TNCN là nghĩa vụ bắc buộc mà mỗi lao động phải thực hiện. Những lao động có tổng thu nhập thấp hơn quy định của nhà nước không thực hiện nộp thuế TNCN.

Trường hợp quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho lao động có từ 2 nguồn thu nhập trở lên

Dựa vào Công văn số 801/TCT–TNCN được đề ra ngày 02/03/2016 của Tổng cục thuế về hướng dẫn cách thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2025 và cấp MST NPT. Việc thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi lao động có từ 2 nguồn thu nhập trở lên phải thực hiện theo quy định sau:

 • Tổ chức nơi cá nhân làm việc và nhận được nguồn thu nhập thứ 2 trở đi. Tổ chức sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm thực hiện quyết thuế thay cho cá nhân.
 • Trong trường cá nhân không có khoảng thu nhập nào từ tổ chức nói trên trong năm 2015. Tổ chức không cần phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có nguồn thu nhập từ 02 nơi trở lên năm 2024

Ta có thể hiểu quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi lao động, cá nhân có nguồn thu nhập từ 02 nơi trở lên năm 2024 như sau:

 • Trường hợp có hay không phát sinh khấu trừ thuế, tổ chức nơi thực hiện thanh toán lương cho cá nhân phải quyết toán thuế TNCN cho người lao động có ủy quyền
 • Trường hợp lao động có hợp đồng 03 tháng trở lên với tổ chức. Bên cạnh đó có thêm các nguồn thu nhập khác trung bình hằng tháng không vượt mức 10 triệu đồng (đã khấu trừ thuế với tỷ lệ 10%).
 • Nếu người lao động không có đề nghị quyết toán thuế đối với thu nhập ngoài. Cá nhân sẽ được phép ủy quyền thực hiện quyết toán cho tổ chức, nơi cá nhân làm việc có ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên
 • Đối với trường hợp cá nhân đề nghị quyết toán thuế đối với thu nhập ngoài . Cá nhân phải trực tiếp thực hiện việc quyết toán với cơ quan thuế.
 • Cá nhân phải tự thực hiện việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi có đồng thời 2 nguồn thu nhập từ công ty có ký hợp đồng lao động 3 tháng trở lên và thu nhập vãng lai trường hợp chưa khấu trừ thuế

Tổng hợp văn bản, giấy tờ lập hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân 

Để quá trình thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân được thực hiện nhanh chóng. Cá nhân phải chuẩn bị đầy đủ các văn bản theo quy định pháp luật trong quá trình lập hồ sơ.

Lập hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Lập hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Dựa vào danh mục hồ sơ khai thuế ban hành được đính kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. Dựa vào mẫu văn bản kèm theo tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC. Cá nhân khi thực hiện quyết toán hoàn thuế thu nhập cá nhân được phân thành 2 trường hợp:

Cá nhân trực tiếp thực hiện khai quyết toán thuế với cơ quan thuế

Tường hợp với cá nhân trực tiếp thực hiện khai quyết toán thuế với cơ quan thuế. Cá nhân cần phải chuẩn bị các hồ sơ sau:

 • Văn bản bằng giấy để khai quyết toán thuế TNCN . Căn cứ vào mẫu 02/QTT-TNCN được ban hành kèm theo trong Phụ lục II Thông tư số 80/2021/TT-BTC)
 • Văn bản phụ lục giảm trừ gia cảnh. Văn bản trên dựa vào mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN được ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư số 80/2021/TT-BTC)
 • Bản sao văn bản hoặc chứng từ xác minh số thuế đã khấu trừ, số thuế đã nộp tạm thời trong năm và số thuế đã thực hiện nộp ở nước ngoài (nếu có). Đối với trường hợp tổ chức trả lương đã dừng hoạt động kinh doanh không cung cấp chứng từ khấu trừ thuế cho người lao động thì có quan thuế sẽ xem xét dựa theo số liệu của ngành thuế để xử lý hồ sơ quyết toán thuế mà không cần sử dụng chứng từ khấu trừ thuế.
 • Trường hợp người trả lương sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử. Người nộp thuế phải sử dụng văn bản in từ chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử bản gốc.
 • Bản sao văn bản chứng nhận khấu trừ thuế do tổ chức trả lương cấp bản sao văn bản, Bản sao các chứng từ của ngân hàng trong trường hợp số thuế cá nhân đã nộp ở ngoài có xác thực của người nộp thuế dựa theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không thực hiện việc cung cấp giấy văn bản xác minh số thuế đã nộp
 • Bản sao lại các hóa đơn, chứng từ xác thực đúng đắn khoản phi lợi nhuận (nếu có). Ví dụ như: quỹ từ thiện, quỹ khuyến học,…
 • Văn bản xác nhận về tổng số tiền mà tổ chức trả lương đã trả ở nước ngoài đối với trường hợp lao động có nguồn thu nhập khác từ đơn vị nước ngoài, Lãnh Sự quán, Đại sứ quán

Tổ chức trả thu nhập thực hiện khai thuế

Trường hợp thực hiện khai thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Hồ sơ sẽ bao gồm các văn bản, giấy tờ sau:

 • Văn bản khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Dựa vào văn bản mẫu số  05/QTT-TNCN được ban hành kèm theo Phụ lục II tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC
 • Phụ lục bảng kê khai cụ thể người thuộc trường hợp tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần. Dựa vào mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN được ban hành kèm theo Phụ lục II tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC)
 • Văn bản phụ lục bảng kê khai cụ thể người thuộc trường hợp tính thuế theo thuế suất toàn phần. Dựa vào mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN được ban hành kèm theo Phụ lục II tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC.
 • Văn bản phụ lục bảng kê khai cụ thể cá nhân thuộc trường hợp giảm trừ gia cảnh. Dựa vào mẫusố 05-3/BK-QTT-TNCN được ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

Bài viết trên Công ty kế toán Đầu Xuân Đức đã giúp bạn giải đáp lý do cá nhân bắt buộc phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Quyết toán thuế cho cá nhân có từ 2 nguồn thu nhập. Những giấy tờ lập thủ tục làm hồ sơ quyết toán thu hoàn thuế thu nhập. Cảm ơn đã theo dõi bài viết trên. Theo dõi Công ty kế toán Đầu Xuân Đức để biết thêm thông tin về kế toán – thuế nhé!

Bài viết liên quan

0935 786 134
Verified by MonsterInsights