Trang chủ Hỏi đáp Tôi được biết từ tháng 4 năm 2019, mức thu lệ phí trước bạ đối với xe bán tải đã tăng lên. Xin Tổng cục Thuế cho biết thông tin đó có đúng không?

Tôi được biết từ tháng 4 năm 2019, mức thu lệ phí trước bạ đối với xe bán tải đã tăng lên. Xin Tổng cục Thuế cho biết thông tin đó có đúng không?

Trả lời:

Tại Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 quy định mức thu lệ phí đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự (trừ ô tô trở người từ 9 chỗ trở xuống) mức thu là 2%.

Nghị định số 20/2019/NĐ- CP ngày 21/02/2019 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 140/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ như sau: “Ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 10%. Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức quy định chung tại điểm này.

Ô tô vừa chở người, vừa chở hàng (Ô tô pick-up chở hàng) có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống, ô tô tải VAN có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng 60% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống.”

 Do vậy, thông tin của bạn là đúng vì từ ngày 10/4/2019, mức thu lệ phí trước bạ được tính theo quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP.

DC ACCOUNTING & TAX mong muốn góp một phần vào sự thành công cùng doanh nghiệp của bạn.
Trân trọng!
————————————————————————————————–————
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN & TƯ VẤN THUẾ ĐẦU XUÂN ĐỨC
40 Cù Chính Lan, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
https://dichvuketoandanang.vn
dauxuanduc@ketoandc.com
0935 786 134

Bài viết liên quan

0935 786 134
Verified by MonsterInsights