Trang chủ Tin tức TIỀN HOÀN THUẾ SẼ BỊ THU HỒI NẾU THIẾU CHỨNG TỪ THANH TOÁN

TIỀN HOÀN THUẾ SẼ BỊ THU HỒI NẾU THIẾU CHỨNG TỪ THANH TOÁN

Vừa qua, Tổng cục Thuế có thông qua công văn số 1217/TCT-CS ngày 27/3/2024 về chính sách Thuế. Công văn có 02 nội dung chính như sau:

Về hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế lưu ý, trường hợp cơ sở kinh doanh đã được hoàn thuế, nếu sau đó Cục thuế kiểm tra phát hiện cơ sở kinh doanh chưa có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định sẽ thực hiện thu hồi số thuế GTGT đã hoàn theo quy định tại khoản 1 Điều 40 Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Liên quan đến việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, Tổng cục Thuế đã yêu cầu thực hiện theo hướng dẫn tại điểm c khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC).

———————————————————————————

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] https://dichvuketoandanang.vn/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Bài viết liên quan

0935 786 134
Verified by MonsterInsights