Trang chủ Tin tức Lưu ý khi lập lại hoá đơn do sai sót

Lưu ý khi lập lại hoá đơn do sai sót

Lưu ý khi lập lại hóa đơn do sai sót là vô cùng quan trọng mà kế toán cần biết khi đối mặt với việc lập lại hóa đơn do sai sót. Bạn đọc có thể tham khảo thêm chi tiết qua bài viết nhằm tuân thủ các quy định của Luật Thuế.

1. Lý do phải lập lại hóa đơn do sai sót

Đảm bảo sự chính xác trong ghi nhận giao dịch:

Hóa đơn là một bằng chứng về giao dịch thương mại giữa người bán và người mua. Khi gặp sai sót trong hóa đơn, việc lập lại hóa đơn giúp sửa chữa và cung cấp thông tin chính xác về các yếu tố quan trọng như giá trị hàng hóa, số lượng, thuế và các thông tin liên quan khác.

Tuân thủ quy định thuế:

Hóa đơn là một tài liệu quan trọng để thu thuế và tuân thủ quy định của Cục Thuế. Khi gặp sai sót trong hóa đơn, việc lập lại hóa đơn giúp sửa chữa những thông tin không chính xác và đảm bảo tính hợp lệ và phù hợp với quy định thuế.

Đảm bảo khả năng tra cứu và kiểm soát:

Việc lập lại hóa đơn giúp duy trì sự rõ ràng và khả năng tra cứu thông tin liên quan đến giao dịch. Khi các bên liên quan cần xem xét lại thông tin trong hóa đơn, việc có hóa đơn mới và chính xác giúp đảm bảo khả năng kiểm soát và xử lý các vấn đề phát sinh.

2. Lưu ý khi lập lại hóa đơn do sai sót

  • Trường hợp chỉ có sai sót trong tên và địa chỉ của người mua: Không cần lập lại hóa đơn, nhưng phải lập Mẫu 04/SS-HĐĐT để gửi cho Cục Thuế (trừ khi hóa đơn không có mã và chưa gửi dữ liệu cho Cục Thuế thì không cần lập Mẫu 04/SS).
  • Nếu Cục Thuế phát hiện hóa đơn có sai sót và thông báo theo Mẫu 01/TB-RSĐT, bên bán phải lập Mẫu 04/SS

Cách xử lý hoá đơn do sai sót

3. Trường hợp không cần lập mẫu 04/SS

  • Khi xuất hóa đơn nếu có sai sót (trừ trường hợp 1), được phép lập lại hóa đơn khác mà không cần lập Mẫu 04/SS.
  • Bên bán có quyền xuất hóa đơn thay thế hoặc hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn sai sót. Nếu bị sai về giá bán hoặc thuế, nên xuất hóa đơn điều chỉnh với giá tăng (+) hoặc giảm (-).

4. Kê khai hóa đơn sai sót

Khi xuất hóa đơn điều chỉnh:

  • Nếu hóa đơn điều chỉnh và hóa đơn bị sai sót cùng kỳ khai thuế, cần kê khai cả hai hóa đơn trong kỳ khai thuế đó.
  • Nếu không cùng kỳ khai thuế, sử dụng hóa đơn điều chỉnh để kê khai bổ sung vào kỳ khai thuế chứa hóa đơn bị điều chỉnh.

Khi xuất hóa đơn thay thế:

  • Nếu hóa đơn thay thế và hóa đơn bị sai sót cùng kỳ khai thuế, chỉ cần kê khai hóa đơn thay thế.
  • Nếu không cùng kỳ khai thuế, cũng sử dụng hóa đơn thay thế để kê khai bổ sung vào kỳ khai thuế chứa hóa đơn bị thay thế.

Trên đây là những Lưu ý khi lập lại hóa đơn do sai sót nếu bạn cần tư vấn thêm vui lòng liên hệ DC để được hỗ trợ nhanh chóng.

Xem thêm: Đánh giá, phân loại mức độ rủi ro về hóa đơn

———————————————————————————————

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN & TƯ VẤN THUẾ ĐẦU XUÂN ĐỨC

[A] 40 Cù Chính Lan, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng

[W] https://dichvuketoandanang.vn

[E] dauxuanduc@ketoandc.com

Bài viết liên quan

0935 786 134
Verified by MonsterInsights