Trang chủ Tin tức Hướng dẫn nộp thuế ban đầu cho doanh nghiệp mới thành lập

Hướng dẫn nộp thuế ban đầu cho doanh nghiệp mới thành lập

Mục lục ngân sách

– Chương của người nộp thuế có thể tra cứu tại trang thông tin điện tử:

website: http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

– Bảng mục lục ngân sách các loại thuế, lệ phí.

Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước áp dụng từ năm 2017 thực hiện theo thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 12/12/2016 của bộ tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước có hiệu lực từ ngày 4/2/2017.

Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo Phụ lục II kèm theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Mẫu giấy nộp tiền thuế, giấy điều chỉnh chứng từ nộp tiền thuế

– Mẫu giấy nộp tiền vào NSNN: C1-02/NS

– Mẫu điều chỉnh: C1-11/NS (áp dụng khi doanh nghiệp có sai sót khi sau khi đã nộp tiền thuế)

Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/06/2016 của  Bộ Tài chính.

Hướng dẫn nộp thuế điện tử

– Người nộp thuế thực hiện giao dịch nộp thuế điện tử với cơ quan thuế, qua tổ chức T-VAN phải được cơ quan thuế chấp nhận đãng ký giao dịch thuế điện tử.

– Lập chứng từ nộp thuế điện tử:

Người nộp thuế truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, lập chứng từ nộp thuế điện tử, ký điện tử và gửi đến Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Trường hợp người nộp thuế thực hiện nộp thuế điện tử qua tổ chức T-VAN, ngay khi người nộp thuế ký điện tử và gửi chứng từ nộp thuế điện tử, tổ chức T-VAN phải ký điện tử và chuyển chứng từ nộp thuế điện tử đến Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

– Tiếp nhận và xử lý chứng từ nộp thuế điện tử

Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tiếp nhận, kiểm tra và gửi thông báo để xác nhận đã nhận chứng từ nộp thuế điện tử của người nộp thuế hoặc thông báo lý do không nhận chứng từ nộp thuế điện tử gửi cho người nộp thuế.

Trường hợp người nộp thuế sử dụng dịch vụ T-VAN, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi thông báo xác nhận đã nhận chứng từ nộp thuế điện tử qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN để gửi cho người nộp thuế.

Nếu chứng từ nộp thuế điện tử hợp lệ, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thực hiện ký điện tử bằng chữ ký số của Tổng cục Thuế lên chứng từ nộp thuế điện tử và gửi đến ngân hàng.

Trường hợp thông tin trên chứng từ nộp thuế điện tử không hợp lệ hoặc hợp lệ nhưng không đủ điều kiện trích nợ, ngân hàng thông báo về việc nộp thuế của người nộp thuế chưa thành công, gửi cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của tổng cục thuế.

Trường hợp thông tin trên chứng từ nộp thuế điện tử hợp lệ, đủ điều kiện trích nợ, ngân hàng thực hiện trích nợ tài khoản của người nộp thuế theo thông tin trên chứng từ nộp thuế điện tử và thông báo về việc nộp thuế thành công, đồng gửi kèm chứng từ nộp thuế điện tử (có chữ ký số của ngân hàng) cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

– Ngân hàng nơi người nộp thuế mở tài khoản, ngân hàng nơi kho bạc nhà nước có tài khoản thu ngân sách nhà nước, kho bạc nhà nước, cơ quan thuế có trách nhiệm đối chiếu, xử lý sai sót (nếu có) đảm bảo quyền lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện nộp thuế điện tử.

Danh sách các ngân hàng cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử:

Tên Ngân hàng Mã Ngân hàng
Ngân hàng TMCP Ðầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV
Ngân hàng TMCP Quân đội MB
Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) HSBC
Ngân hàng TMCP Bảo Việt BVB
Ngân hàng TMCP Tiên Phong TPB
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt LIENVIET
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam TECH
Ngân hàng TMCP NAM Á NAMA
Ngân hàng Việt Nam Thương Tín VIETBANK
Ngân hàng liên doanh Việt Nga VRB
Ngân hàng thương mại TNHH một thành viên Ðại Dương OCEANBANK
Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam SHINHAN
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Công Thương SGBANK
Ngân hàng TMCP Phương Ðông OCB
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam AGR
Ngân hàng TMCP Ðông Á DONGA
Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam EXIM
Ngân hàng TMCP Bản Việt BANVIET
Ngân hàng TMCP Ðại chúng Việt Nam PVB
Ngân hàng TMCP Việt Á VIETA
Ngân hàng TMCP Kiên Long KLB
Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation HCM SMBCHCM
Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation Hà Nội SMBCHN
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam VTB
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam VCB
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh HDBANK
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam MSB
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội SHB
Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương Tín STB
Ngân hàng TMCP Á Châu ACB
Ngân hàng TMCP Sài Gòn SCB
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPB
Ngân hàng TMCP An Bình ABBANK
Ngân hàng TMCP Ðông Nam Á SEABANK
Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn Indovina IVB
Ngân hàng Mizuho Chi nhánh HN MIZUHOHN
Ngân hàng Mizuho Chi nhánh HCM MIZUHOHCM
Ngân hàng Bangkok Ðại Chúng TNHH HCM BANGKOKHCM
Ngân hàng Bangkok Ðại Chúng TNHH HN BANGKOKHN
Ngân hàng TMCP Bắc Á BAB
Ngân hàng Citibank chi nhánh HCM CTBHCM
Ngân hàng Citibank chi nhánh HN CTBHN
Ngân hàng The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd.CN TP Hồ Chí Minh BTMUHCM
 Ngân hàng The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd.CN TP Hà Nội BTMUHN
Ngân Hàng Thương Mại Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Dầu Khí Toàn Cầu GPBANK

 

 

 

DC ACCOUNTING & TAX mong muốn góp một phần vào sự thành công cùng doanh nghiệp của bạn.
Trân trọng!
————————————————————————————————–————
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN & TƯ VẤN THUẾ ĐẦU XUÂN ĐỨC
40 Cù Chính Lan, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
https://dichvuketoandanang.vn
dauxuanduc@ketoandc.com
0935 786 134

Bài viết liên quan

0935 786 134
Verified by MonsterInsights