Trang chủ Tin tức Điều chỉnh hóa đơn cho hàng được hưởng thuế suất 8%

Điều chỉnh hóa đơn cho hàng được hưởng thuế suất 8%

Đối với các trường hợp hàng hóa, dịch vụ bán ra được hưởng thuế suất GTGT 8% nhưng doanh nghiệp lập hóa đơn với thuế suất 10% thì phải thực hiện xử lý hóa đơn có sai sót theo Công văn số 2897/TCT-CS ngày 12/7/2023 của Tổng cục Thuế về hóa đơn điện tử.

                         Xử lý hóa đơn cho hàng được hưởng thuế suất 8%

Cụ thể như sau:

– Doanh nghiệp phải lập HĐĐT điều chỉnh hoặc lập HĐĐT mới thay thế theo quy định tại Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

– Doanh nghiệp có thể lập chung 01 hóa đơn để điều chỉnh hoặc thay thế cho nhiều hóa đơn có sai sót của cùng người mua hàng.
– Tuy nhiên, tại nội dung “tên hàng hóa, dịch vụ” cần liệt kê cụ thể ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn, ngày tháng năm của tất cả các hóa đơn bị điều chỉnh hoặc thay thế (thể hiện bằng dòng chữ “điều chỉnh hoặc thay thế cho các hóa đơn: ký hiệu mẫu số…, ký hiệu hóa đơn…, số hóa đơn…, ngày… tháng… năm).
———————————————————————————————

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN & TƯ VẤN THUẾ ĐẦU XUÂN ĐỨC

[A] 40 Cù Chính Lan, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng

[W] https://dichvuketoandanang.vn

[E] dauxuanduc@ketoandc.com

Bài viết liên quan

0935 786 134
Verified by MonsterInsights