Trang chủ Dịch vụ TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ TẠM NGỪNG KINH DOANH 2024

TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ TẠM NGỪNG KINH DOANH 2024

Đứng trước những khó khăn trong quá trình hoạt động, nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn tạm ngừng kinh doanh. Tuy nhiên để hiểu rõ tạm ngừng và những vấn đề liên quan, dưới đây là một số thông tin mà DC gửi các doanh nghiệp tham khảo

Một là các doanh nghiệp nên tạm ngừng tròn năm dương lịch hay (còn gọi là năm tài chính).

  • Ví dụ tròn năm dương lịch: 01/01/2024-31/12/2024
  • Không nên tạm ngưng 14/02/2024-13/02/2025

Hai là doanh nghiệp phải thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh chậm nhất 03 ngày làm việc (không tính thứ 7, chủ nhật) trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh. Doanh nghiệp nên thông báo sớm, tránh trường hợp hồ sơ bị sai hoặc có vấn đề, sẽ kéo dài thời gian làm thủ tục.

Ba là các doanh nghiệp tạm ngừng trọn năm không cần phải nộp tờ khai thuế, BCTC. Đối với các doanh nghiệp đã làm hồ sơ tạm ngưng từ giữa năm 2023 – các tháng giữa năm 2024 (Ví dụ: 03/04/2023 – 02/04/2024) thì để tránh phát sinh nộp tờ khai, BCTC, thuế môn bài năm 2024 thì trước ngày 27/12/2023 doanh nghiệp phải làm hồ sơ tiếp tục tạm ngưng tròn năm từ tháng 01/01/2024 đến 31/12/2024. Nếu không, doanh nghiệp sẽ phải nộp tờ khai thuế Quý I, BCTC 2024, tờ khai quyết toán TNDN, TNCN 2024.

Bốn là thủ tục đăng ký tạm ngưng chỉ thực hiện trên Sở kế hoạch và đầu tư, Sở sẽ chuyển thông tin cho bên cơ quan thuế theo cơ chế liên thông dữ liệu.

Năm là thời gian tạm ngừng mỗi lần không quá 01 năm và không hạn chế số lần tạm ngừng liên tiếp.

———————————————————————————

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN & TƯ VẤN THUẾ ĐẦU XUÂN ĐỨC

[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] http://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

 

Dịch vụ khác

0935 786 134
Verified by MonsterInsights