Trang chủ Dịch vụ Thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh có vốn nước ngoài

Thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh có vốn nước ngoài

Địa điểm kinh doanh sau khi mở sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh và là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp hoặc một chi nhánh chủ quản. Bài viết dưới đây, DC sẽ hướng dẫn thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh có vốn nước ngoài và các những lưu ý doanh nghiệp có thể tham khảo.

1. Thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh có vốn nước ngoài

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh của công ty có vốn nước ngoài

Thành phần hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh:

Thông báo lập địa điểm kinh doanh;

– Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền

Thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh có vốn nước ngoài

Bước 2: Nộp hồ sơ tại sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp thành lập địa điểm kinh doanh của công ty có vốn nước ngoài

– Hình thức nộp hồ sơ: Hồ sơ được nộp đến Phòng ĐKKD theo hình thức trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Thời hạn nộp hồ sơ: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh

doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng  Đăng ký kinh

doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh;

Thời hạn xử lý hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

+ Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp

2. Một số lưu ý khi thành lập địa điểm kinh doanh của công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Các yêu cầu về tên địa điểm kinh doanh có vốn nước ngoài Theo Điều 20 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định:

– Tên địa điểm kinh doanh thực hiện theo quy định tại Điều 40 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể:

+ Tên địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.

+ Tên địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Địa điểm kinh doanh”.

+ Phần tên riêng trong tên địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp không được sử dụng cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp”

– Địa chỉ của địa điểm kinh doanh không được đặt địa chỉ tại chung cư, nhà tập thể

– Mã số địa điểm kinh doanh là mã số gồm 5 chữ số được cấp theo số thứ tự từ 00001 đến 99999. Mã số này không phải là mã số thuế của địa điểm kinh doanh

– Thủ tục cần làm sau khi thành lập địa điểm kinh doanh:

+ Kê khai và nộp thuế môn bài tại cơ quan thuế quản lý: Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế môn bài theo quy định là 1.000.000 đồng/năm. Địa điểm kinh doanh chỉ được miễn thuế môn bài khi công ty hoặc chi nhánh chủ quản đang được miễn thuế môn bài.

+ Treo biển hiệu tại địa chỉ của địa điểm kinh doanh.

Trên đây thông tin chia sẻ về thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh có vốn nước ngoài và các những lưu ý. Nếu doanh nghiệp chưa có bộ phận thực hiện có thể liên hệ với DC để được tư vấn hoặc tham khảo về gói dịch vụ trọn gói trong việc thành lập địa điểm kinh doanh có vốn nước ngoài.

DC ACCOUNTING & TAX mong muốn góp một phần vào sự thành công cùng doanh nghiệp.
Trân trọng!
————————————————————————————————–————
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN & TƯ VẤN THUẾ ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
[W] https://dichvuketoandanang.vn
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Dịch vụ khác

0935 786 134
Verified by MonsterInsights