Trang chủ Hỏi đáp Đề nghị Tổng cục Thuế hướng dẫn về hồ sơ và nơi nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ đối với tài sản là nhà, đất

Đề nghị Tổng cục Thuế hướng dẫn về hồ sơ và nơi nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ đối với tài sản là nhà, đất

Trả lời:

-Theo Điểm a, Khoản 4, Điều 1 Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 10 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP) quy định nơi nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ như sau: “Đối với tài sản là nhà, đất: hồ sơ khai lệ phí trước bạ nộp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ về giải quyết thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.”

-Theo Điểm b, Khoản 4, Điều 1 Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 10 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP) quy định về Hồ sơ khai lệ phí trước bạ như sau:

“Đối với tài sản là nhà, đất:

– Bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này.

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng minh tài sản (hoặc chủ tài sản) thuộc diện miễn lệ phí trước bạ (nếu có), trừ trường hợp nộp bản chính theo quy định tại khoản 7 Điều này.

– Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng minh nhà, đất có nguồn gốc hợp pháp theo quy định của pháp luật.

– Bản sao hợp lệ giấy tờ hợp pháp theo quy định của pháp luật về việc chuyển giao tài sản ký kết giữa bên giao tài sản và bên nhận tài sản.”

DC ACCOUNTING & TAX mong muốn góp một phần vào sự thành công cùng doanh nghiệp của bạn.
Trân trọng!
————————————————————————————————–————
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN & TƯ VẤN THUẾ ĐẦU XUÂN ĐỨC
40 Cù Chính Lan, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
https://dichvuketoandanang.vn
dauxuanduc@ketoandc.com
0935 786 134

Bài viết liên quan

0935 786 134
Verified by MonsterInsights