Trang chủ Tin tức Cơ sở sản xuất ngoài Tỉnh kê khai Thuế theo quy định nào?

Cơ sở sản xuất ngoài Tỉnh kê khai Thuế theo quy định nào?

Ngày 14/03/2022, Cục Thuế TP. HCM đã ban hành công văn số 1955/CTTPHCM-TTHT của về việc kê khai thuế đối với chi nhánh hạch toán ngoại thuộc với nội dung chính như sau:

                                  Khai thuế đối với cớ sở sản xuất ngoài Tỉnh
Trước ngày 01/01/2022, việc kê khai thuế đối với cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc được thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 11, điểm a khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC.
 Theo đó, trường hợp Công ty có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc nằm ở tỉnh khác, không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì được khai thuế GTGT tại trụ sở chính và nộp thuế cho địa phương có cơ sở sản xuất. Những hóa đơn đầu vào mang tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất trực thuộc cũng được kê khai khấu trừ tại trụ sở chính.

 Ngoài ra, trường hợp Công ty trực tiếp thanh toán lương cho người lao động làm việc tại cơ sở sản xuất trực thuộc thì đồng thời phải chịu trách nhiệm khấu trừ, khai và nộp thuế TNCN. Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc trực tiếp trả lương thì có trách nhiệm khấu trừ, nộp thuế TNCN.

Giai đoạn từ 1/1/2022, việc kê khai thuế đối với cơ sở sản xuất trực thuộc được thực hiện theo quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP ,Thông tư 80/2021/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn có liên quan.
———————————————————————————————

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN & TƯ VẤN THUẾ ĐẦU XUÂN ĐỨC

[A] 40 Cù Chính Lan, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng

[W] https://dichvuketoandanang.vn

[E] dauxuanduc@ketoandc.com

Bài viết liên quan

0935 786 134
Verified by MonsterInsights