Miễn nộp mẫu 06/GTGT để đăng ký nộp thuế khấu trừ kể từ ngày 05/11/2017

  Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 12 thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại thông tư số 119/2014/TT-BT ngày 25/8/2014) và bãi bỏ khoản 7 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính (2 trang

 

Thông tư bãi bỏ các điều khoản yêu cầu nộp Thông báo mẫu 06/GTGT khi đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT và khi chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT (từ khấu trừ sang trực tiếp hoặc ngược lại).

 

Theo đó, kể từ ngày 5/11/2017, các trường hợp thuộc diện tự nguyện đăng ký nộp thuế khấu trừ quy định tại khoản 3, 4 Điều 12 thông tư 219/2013/TT-BTC (sửa đổi tại thông tư 119/2014/TT-BTC ) và các trường hợp muốn chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT đều không phải nộp Thông báo mẫu 06/GTGT.

Cơ quan Thuế sẽ xác định phương pháp tính thuế của doanh nghiệp căn cứ theo Hồ sơ khai thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 11 thông tư 156/2013/TT-BTC (sửa đổi tại Điều 1 Thông tư 119/2014/TT-BTC và Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC ).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/11/2017.

Các trường hợp thuộc diện tự nguyện đăng ký nộp thuế khấu trừ quy định tại khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC bao gồm:
1. Doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm;
2. Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ;
3. Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng TSCĐ, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.
4. Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ;
5. Tổ chức kinh tế khác hạch toán được thuế GTGT đầu vào, đầu ra không bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã.

* Hiệu lực thi hành: Ngày 5 tháng 11 năm 2017

DC ACCOUNTING & TAX mong muốn góp một phần vào sự thành công cùng doanh nghiệp của bạn.
Trân trọng!
————————————————————————————————–————
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN & TƯ VẤN THUẾ ĐẦU XUÂN ĐỨC
40 Cù Chính Lan, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
https://dichvuketoandanang.vn
dauxuanduc@ketoandc.com
0935 786 134

Exit mobile version