BHXH thanh tra đột xuất các doanh nghiệp chậm đóng

 Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) vừa ban hành công văn số 479/BHXH-TST ngày 24/2/2023 về việc tăng cường thực hiện giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2023 (3 trang). Công văn yêu cầu BHXH các tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp đôn đốc, thu nợ BHXH trong năm 2023, cụ thể hàng tháng gửi thông báo kết quả đóng BHXH tới các doanh nghiệp và người lao động để đóng BHXH đầy đủ, kịp thời.

Công văn số 479/BHXH-TST ngày 24/2/2023 về việc tăng cường thực hiện giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN

  •  Đối với đơn vị chậm đóng BHXH từ 01 tháng đến dưới 03 tháng, gửi thông báo đôn đốc và lập biên bản hành vi vi phạm nếu vẫn không đóng sau khi được đôn đốc.
  •  Đối với đơn vị chậm đóng BHXH từ 3 tháng trở lên, tổ chức thanh tra chuyên ngành đột xuất, xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt nếu không chịu thực hiện kết luận thanh tra; đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an lập và chuyển hồ sơ, tài liệu để xem xét, xử lý theo quy định.

Thời gian qua, ngành BHXH Việt Nam đã luôn nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành và quyết liệt trong tổ chức, thực hiện các giải pháp cụ thể nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp có dấu hiệu bất thường về số người, mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH và đảm bảo quyền lợi cho NLĐ đồng thời đảm bảo ổn định tình hình an ninh, trật tự tại từng địa phương.


Mẫu công văn số 479/BHXH-TST :bhxh-thanh-tra-dot-xuat-cac-doanh-nghiep-cham-dong

———————————————————————————————

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN & TƯ VẤN THUẾ ĐẦU XUÂN ĐỨC

[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng

[W] https://dichvuketoandanang.vn

[E] dauxuanduc@ketoandc.com

[M] 0935 786 134

Exit mobile version