Trang chủ Tin tức Những điều chỉnh mới trong luật sở hữu trí tuệ 2022

Những điều chỉnh mới trong luật sở hữu trí tuệ 2022

  1. Vai trò của luật sỡ hữu trí tuệ :

Các sản phẩm sáng tạo của các cá nhân, tổ chức các tác giả có quyền đăng ký bảo hộ để được Luật sở hữu trí tuệ bảo vệ. Luật sở hữu trí tuệ được ban hành nhằm mục đích điều chỉnh các quan hệ pháp luật liên quan đến các sản phẩm trí tuệ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức.

  1. Những điều sửa đổi luật sở hữu trí tuệ:

Luật số 07/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (61 trang)

Luật này sửa đổi, bổ sung khá nhiều quy định quan trọng liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm:

– Sửa đổi, bổ sung các khái niệm như tác phẩm phái sinh, hành vi sao chép tác phẩm, tiền bản quyền, sáng chế mật, nhãn hiệu nổi tiếng, tác giả, đồng tác giả, quyền nhân thân, quyền tài sản, chương trình máy tính… (khoản 1 đến khoản 6 Điều 1).

– Sửa đổi, bổ sung các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả, các trường hợp phải trả tiền bản quyền khi sử dụng tác phẩm (khoản 7 Điều 1).

– Sửa đổi về các hành vi xâm phạm quyền tác giả (khoản 8 Điều 1).

– Sửa đổi các quyền của người biểu diễn, các quyền của nhà sản xuất (khoản 9 Điều 1).

– Sửa đổi các hành vi xâm phạm quyền liên quan (khoản 10 Điều 1).

– Bổ sung quy định về nguyên tắc phân chia tiền bản quyền (khoản 12 Điều 1).

– Sửa đổi quy định về đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan (khoản 14 Điều 1).

– Sửa đổi quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, chỉ dẫn địa lý (khoản 25, khoản 26 Điều 1).

– Sửa đổi các trường hợp chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ (khoản 30 Điều 1).

– Sửa đổi yêu cầu đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp (khoản 33 Điều 1).

– Làm rõ khái niệm hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ (khoản 79 Điều 1).

Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023.

Nguồn: luatvietnam

DC ACCOUNTING & TAX mong muốn góp một phần vào sự thành công cùng doanh nghiệp của bạn.
Trân trọng!
————————————————————————————————–————
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN & TƯ VẤN THUẾ ĐẦU XUÂN ĐỨC
40 Cù Chính Lan, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
https://dichvuketoandanang.vn
dauxuanduc@ketoandc.com
0935 786 134

Bài viết liên quan

0935 786 134
Verified by MonsterInsights