Trang chủ Tin tức Miễn quyết toán khi chuyển đổi doanh nghiệp nếu kế thừa toàn bộ thuế

Miễn quyết toán khi chuyển đổi doanh nghiệp nếu kế thừa toàn bộ thuế

Công văn số 77930/CT-TTHT ngày 30/11/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc hướng dẫn nghĩa vụ thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (2 trang)

  • Theo quy định tại khoản 2 Điều 16 thông tư 151/2014/TT-BTC, khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp mới kế thừa toàn bộ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp cũ thì được miễn khai quyết toán thuế tại thời điểm chuyển đổi, chỉ cần khai quyết toán năm.
  • Theo đó, trường hợp Công ty đăng ký chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV sang 2 TV trở lên mà Công ty mới kế thừa toàn bộ nghĩa vụ thuế của Công ty cũ thì được miễn quyết toán thuế tại thời điểm chuyển đổi.

Tuy nhiên, Công ty vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và nộp hồ sơ thuế theo đúng thời hạn quy định (Điều 42 Thông tư 156/2013/TT-BTC).

DC ACCOUNTING & TAX mong muốn góp một phần vào sự thành công cùng doanh nghiệp của bạn.
Trân trọng!
————————————————————————————————–————
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN & TƯ VẤN THUẾ ĐẦU XUÂN ĐỨC
40 Cù Chính Lan, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
https://dichvuketoandanang.vn
dauxuanduc@ketoandc.com
0935 786 134

Bài viết liên quan

0935 786 134
Verified by MonsterInsights