Trang chủ Tin tức Khi thành lập doanh nghiệp cán bộ viên chức có tham gia quản lý được không?

Khi thành lập doanh nghiệp cán bộ viên chức có tham gia quản lý được không?

Mọi người thường thất mắt Khi thành lập doanh nghiệp cán bộ viên chức có tham gia quản lý được không? từ một câu hỏi cụ thể dưới đây mong cả nhà có thêm những thông tin thật hữu ích.

“Em tôi thành lập công ty TNHH và muốn bổ nhiệm tôi là một viên chức làm giám đốc để quản lý, điều hành công ty. Tôi có thể tham gia quản lý điều hành công ty được không?”

“Luật gia Phạm Thị Hằng – Công ty Luật TNHH YouMe:

Điều 14 Luật Viên chức quy định quyền của viên chức về hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy định như sau:

  1. Được hoạt động nghề nghiệp ngoài thời gian làm việc quy định trong hợp đồng làm việc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
  2. Được ký hợp đồng vụ, việc với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác mà pháp luật không cấm nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ được giao và có sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.
  3. Được góp vốn nhưng không tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

Theo quy định trích dẫn trên bạn không được tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.”

Bài viết liên quan

0935 786 134
Verified by MonsterInsights