Trang chủ Tin tức Hủy hợp đồng có được khai giảm doanh thu?

Hủy hợp đồng có được khai giảm doanh thu?

Cơ quan Thuế có thể chấp thuận việc khai giảm doanh thu trong trường hợp hủy hợp đồng nếu hai bên mua – bán đều là doanh nghiệp, trong đó bên bán còn lưu giữ liên 2 hóa đơn và bên mua chưa kê khai khấu trừ đối với hóa đơn này.

  • Trường hợp nêu tại Công văn này, Công ty A chuyển nhượng (bất động sản) cho Công ty B, đã nhận tiền và đã phát hành hóa đơn nhưng chưa giao cho Công ty B do không liên hệ được. Thời gian sau, hai bên đồng ý hủy hợp đồng để Công ty A trả lại tiền, cơ quan Thuế sẽ căn cứ thỏa thuận hủy hợp đồng cho phép Công ty A điều chỉnh giảm doanh thu.
  • Việc ghi giảm doanh thu trong sổ sách kế toán được thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 1.5 Điều 79 (Tài khoản 511) Thông tư 200/2014/TT-BTC .
Điểm 1.5 Điều 79 Tài khoản 511 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về Doanh thu bán hàng như sau:
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thuần mà doanh nghiệp thực hiện được trong kỳ kế toán có thể thấp hơn doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ghi nhận ban đầu do các nguyên nhân: Doanh nghiệp chiết khấu thương mại, giảm giá hàng đã bán cho khách hàng hoặc hàng đã bán bị trả lại (do không đảm bảo điều kiện về quy cách, phẩm chất ghi trong hợp đồng kinh tế);
Trường hợp sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ từ các kỳ trước, đến kỳ sau phải chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hoặc hàng bán bị trả lại thì doanh nghiệp được ghi giảm doanh thu theo nguyên tắc:
– Nếu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ từ các kỳ trước, đến kỳ sau phải giảm giá, phải chiết khấu thương mại, bị trả lại nhưng phát sinh trước thời điểm phát hành Báo cáo tài chính, kế toán phải coi đây là một sự kiện cần điều chỉnh phát sinh sau ngày lập Bảng cân đối kế toán và ghi giảm doanh thu trên Báo cáo tài chính của kỳ lập báo cáo.
– Trường hợp sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ phải giảm giá, phải chiết khấu thương mại, bị trả lại sau thời điểm phát hành Báo cáo tài chính thì doanh nghiệp ghi giảm doanh thu của kỳ phát sinh.
DC ACCOUNTING & TAX mong muốn góp một phần vào sự thành công cùng doanh nghiệp của bạn.
Trân trọng!
————————————————————————————————–————
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN & TƯ VẤN THUẾ ĐẦU XUÂN ĐỨC
40 Cù Chính Lan, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
https://dichvuketoandanang.vn
dauxuanduc@ketoandc.com
0935 786 134

Bài viết liên quan

0935 786 134
Verified by MonsterInsights