Trang chủ Tin tức Doanh nghiệp được đòi tiền lãi tính trên số thuế bị xử phạt sai

Doanh nghiệp được đòi tiền lãi tính trên số thuế bị xử phạt sai

Trường hợp tiền thuế, tiền phạt doanh nghiệp phải nộp theo quyết định giải quyết khiếu nại hoặc bản án, quyết định của tòa án nhỏ hơn số tiền thuế, tiền phạt đã nộp theo quyết định xử phạt thuế thì doanh nghiệp được quyền đề nghị hoàn trả số nộp thừa, đồng thời đòi thêm tiền lãi theo mức 0,03%/ngày tính trên số nộp thừa.


Thủ tục xử lý tiền thuế, tiền phạt nộp thừa thực hiện theo quy định tại các Điều từ 41 đến 48 Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

DC ACCOUNTING & TAX mong muốn góp một phần vào sự thành công cùng doanh nghiệp của bạn.
Trân trọng!
————————————————————————————————–————
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN & TƯ VẤN THUẾ ĐẦU XUÂN ĐỨC
40 Cù Chính Lan, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
https://dichvuketoandanang.vn
dauxuanduc@ketoandc.com
0935 786 134

Bài viết liên quan

0935 786 134
Verified by MonsterInsights