Sáu sai lầm trong quản trị rủi ro

Người ta hầu như không thể dự đoán được những biến cố kiểu “Thiên Nga Đen”. Do vậy, thay vì duy trì ảo tưởng rằng chúng ta có thể lường trước tương lai, các nhà quản trị nên tìm cách giảm thiểu ảnh hưởng từ những nguy cơ khó nhận biết.Để thay đổi các…

Nội dung của quản trị rủi ro

1. Nhận dạng, phân tích, đo lường rủi ro a. Nhận dạng rủi ro Nhận dạng rủi ro là quá trình xác định liên tục và có hệ thống các rủi ro trong hoạt động kinh doanh của tổ chức. -Nguồn gốc rủi ro -Đối tượng rủi ro -Tổn thất Nhận dạng = theo dõi + nghiên…
0935 786 134
Verified by MonsterInsights