Mô hình quản lý chiến lược

Một quy trình quản lý chiến lược thông qua 5 bước sau: 1/ Phân tích môi trường: Môi trường gồm: Môi trường bên ngoài (vĩ mô + tác nghiệp) + Môi trường nội bộ. Vai trò: Tạo cơ sở căn bản cho việc hoạch định chức năng nhiệm vụ (đôi khi đó là khẳng định…

Quản trị chiến lược

1/ Tại sao cần phải quản trị chiến lược Trong một cơ chế mở của thị trường, môi trường kinh doanh của doanh nghiệp luôn biến đổi từng ngày, từng giờ, điều này khiến cho việc vận hành một doanh nghiệp luôn có nguy cơ trước những rủi ro. Trước đây các…
0935 786 134
Verified by MonsterInsights