Có cần đóng dấu

Công văn số 46409/CT-TTHT ngày 10/7/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội về hóa đơn (2 trang) Theo quy định tại tiết đ khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus2 , khi mua hàng qua điện thoại, qua mạng hoặc fax, người mua được miễn ký trên hóa đơn. Tuy n…

Đổi tên Công ty, được đóng dấu tên mới lên hóa đơn

Công văn số 3904/CT-TTHT ngày 28/4/2017 của Cục Thuế TP. HCM về hóa đơn (1 trang) Theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 , trường hợp Công ty thay đổi tên nhưng không thay đổi MST và cơ quan thuế quản lý thì được đóng dấu tên…

Hóa đơn Thiết kế, Thi công công trình không được đóng dấu

Công văn số 7515/CT-TTHT ngày 5/8/2016 của Cục Thuế TP. HCM về việc lập hóa đơn (2 trang) Theo quy định tại khoản 2đ Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC status2, hàng hóa mua bán qua điện thoại được miễn chữ ký của người mua trên hóa đơn, chỉ cần đóng dấ…

Hóa đơn đỏ

Công văn số 41123/CT-HTr ngày 20/6/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế (2 trang) Theo quy định tại Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus2 , việc đóng dấu treo (đóng dấu vào phía trên bên trái tờ hóa đơn) chỉ áp dụng với trường hợp người b…

Được phép đóng dấu “thời hạn thanh toán” trên hóa đơn

Công văn số 1003/CT-TTHT ngày 2/2/2016 của Cục Thuế TP. HCM về việc lập hóa đơn (1 trang) Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTCstatus2 , cơ sở kinh doanh được phép tạo thêm các nội dung không bắt buộc trên hóa đơn nhưng phải đảm…
0935 786 134
Verified by MonsterInsights