Trang chủ Tin tức CÓ ĐƯỢC GIẢM TRỪ GIA CẢNH KHÔNG KHI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀ CÁ NHÂN KHÔNG CƯ TRÚ ?

CÓ ĐƯỢC GIẢM TRỪ GIA CẢNH KHÔNG KHI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀ CÁ NHÂN KHÔNG CƯ TRÚ ?

Mời các bạn DC tìm hiểu về khái niệm cá nhân không cư trú là gì?Cá nhân không cư trú thì có được giảm trừ gia cảnh hay không? 

Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng được điều kiện của cá nhân cư trú.

(Để xác định được cá nhân cư trú và không cư trú khi tính thuế thu nhập cá nhân, mọi người dựa theo hướng dẫn xác định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Thông tư 111/2013/TT-BTC  nhé! )

Trong trường hợp cá nhân không cư trú không được tính giảm trừ gia cảnh

Dựa vào khoản 4 Điều 1 Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 và khoản 1 Điều 18 Thông tư 111/2013/TT-BTC, trong trường hợp người nước ngoài là cá nhân không cư trú thì không được tính giảm trừ gia cảnh khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công và được xác định theo công thức sau:

Thuế thu nhập cá nhân = Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công x 20%

———————————————————————————

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] https://dichvuketoandanang.vn/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Bài viết liên quan

0935 786 134
Verified by MonsterInsights