Trang chủ Tin tức Chưa khai thuế hóa đơn sai sót, được thu hồi và phát hành lại

Chưa khai thuế hóa đơn sai sót, được thu hồi và phát hành lại

Công văn số 2728/CT-TTHT ngày 18/1/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc điều chỉnh hóa đơn sai sót (2 trang)

  • Theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC, trường hợp cả 2 bên mua và bán đều chưa kê khai thuế hóa đơn bị sai sót thì được lập biên bản thu hồi lại.
  • Sau đó, bên bán gạch chéo và lưu giữ các liên của hóa đơn lập sai, đồng thời phát hành hóa đơn mới giao cho bên mua.

Lưu ý:
Không thu hồi được hóa đơn sai sót phải thông báo hết giá trị sử dụng:

Theo quy định tại Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC, hóa đơn bị sai sót nếu chưa kê khai thuế thì bên bán và bên mua lập biên bản thu hồi hóa đơn, đồng thời bên bán lập hóa đơn mới thay thế.

Theo Công văn này, trường hợp bên bán đã giao hóa đơn lập sai cho bên mua là cá nhân, nhưng không thu hồi lại được thì bên bán phải thông báo hóa đơn sai sót nêu trên không còn giá trị sử dụng và lập hóa đơn mới thay thế.

Không được thu hồi hóa đơn sai sót đã khai thuế:

  • Theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC, hóa đơn sai sót nếu đã kê khai thuế thì không được thu hồi.
  • Bên bán và bên mua phải lập biên bản ghi rõ sai sót, đồng thời bên bán phát hành hóa đơn điều chỉnh lại nội dung sai sót.
  • Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, các bên kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào theo quy định.

DC ACCOUNTING & TAX mong muốn góp một phần vào sự thành công cùng doanh nghiệp của bạn.
Trân trọng!
————————————————————————————————–————
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN & TƯ VẤN THUẾ ĐẦU XUÂN ĐỨC
40 Cù Chính Lan, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
https://dichvuketoandanang.vn
dauxuanduc@ketoandc.com
0935 786 134

Bài viết liên quan

0935 786 134
Verified by MonsterInsights