Trang chủ Tin tức ( trang 5)

Một số điểm mới về quản lý hoàn thuế Giá trị gia tăng

Ngày 29/06/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng. Theo đó,Thông tư số 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về việc quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng, hoàn thuế cho hàng hóa của người nước ngoài, n…

Hướng dẫn khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp mới thành lập

Người nộp thuế phải tự tính, tự kê khai trung thực, chính xác số thuế phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo tháng hoặc quý, đồng thời nộp đủ số tiền thuế vào ngân sách nhà nước theo thời hạn đã quy định trong từng sắc t…

Doanh nghiệp mới thành lập cũng được miễn nộp mẫu 06/GTGT

Công văn số 1546/TCT-CS ngày 24/4/2018 của Tổng cục Thuế về phương pháp tính thuế GTGT (2 trang) Theo quy định tại Điều 1 Thông tư 93/2017/TT-BTC, kể từ ngày 5/11/2017, yêu cầu nộp thông báo mẫu 06/GTGT để đăng ký tính thuế khấu trừ đã được gỡ bỏ. Cơ…
0935 786 134