Trang chủ Cẩm nang Xác định chi phí lương hợp lý?

Xác định chi phí lương hợp lý?

Câu hỏi: Công ty tôi thành lập từ năm 2013, lĩnh vực hoạt động là thương mại và xây lắp những lao động của cty tôi chưa ổn định, khi có công trình thì công ty tôi mới tuyển dụng lao động và những lao động đó tôi đều ký hợp đồng lao động 02 tháng,

Cuối tháng trả lương tôi tạm khấu trừ 10% TNCN, nhưng những lao động này họ đều làm cam kết 23, nên tôi tạm không khấu trừ. Như vậy khoản chi phí lương có được tính vào chi phí thuế TNDN không? Tôi có liên hệ với cơ quan quản lý thuế là Chi cục Thuế Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, họ nói là nhiều quá sẽ bị xuất toán? Như vậy có đúng không?

Trả lời:

Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 về thuế thu nhập doanh nghiệp, trường hợp Công ty ký hợp đồng tuyển dụng lao động thời vụ (2 tháng) để phục vụ cho hoạt động thi công công trình, nếu khoản chi tiền lương cho người lao động có đủ chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật thuế TNDN thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Về việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, Công ty thực hiện theo quy định của Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn (Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính; Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014; Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014; Thông tư số 92/2015/TT-BTCngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính).

Bài viết khác

0935 786 134
Verified by MonsterInsights