Trang chủ Cẩm nang Thay đổi tài khoản ngân hàng, được đóng dấu tài khoản mới lên hóa đơn

Thay đổi tài khoản ngân hàng, được đóng dấu tài khoản mới lên hóa đơn

Công văn số 7863/CT-TTHT ngày 15/8/2016 của Cục Thuế TP. HCM về việc sử dụng hóa đơn (2 trang)

Theo Công văn này, trường hợp Công ty thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng (tiêu thức không bắt buộc) in sẵn trên hóa đơn thì được thực hiện tương tự như trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trên hóa đơn quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus2 .

Theo đó, nếu Công ty muốn sử dụng tiếp các hóa đơn in sẵn tài khoản cũ thì thực hiện đóng dấu thông tin tài khoản mới lên phần còn trống trên hóa đơn bên cạnh tài khoản cũ và gửi thông báo điều chỉnh thông tin phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế.

Cần lưu ý, Công ty không gạch ngang thông tin tài khoản cũ và việc đóng dấu tài khoản mới phải đảm bảo không che khuất hay làm mờ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn.

Bài viết khác

0935 786 134
Verified by MonsterInsights