Trang chủ Cẩm nang Sửa chữa máy móc ở địa phương khác được miễn nộp thuế vãng lai

Sửa chữa máy móc ở địa phương khác được miễn nộp thuế vãng lai

Công văn số 1529/TCT-KK ngày 20/4/2017 của Tổng cục Thuế về việc kê khai thuế GTGT liên quan đến dịch vụ sửa chữa thiết bị thực hiện tại địa phương khác (2 trang)

Theo quy định tại khoản 1a Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 , trường hợp doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh mà giá trị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng ngoại tỉnh từ 1 tỷ đồng trở lên thì phải kê khai nộp thuế GTGT vãng lai.

Tuy nhiên, theo Tổng cục Thuế, trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng cung cấp dịch vụ sửa chữa máy móc cho dự án ngoài tỉnh (bao gồm cả việc cung cấp dụng cụ, vật tư phục vụ công tác sửa chữa) thì đây không phải hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh. Do đó, doanh nghiệp không phải kê khai nộp thuế GTGT vãng lai mà được khai thuế tập trung tại trụ sở chính.

Bài viết khác

0935 786 134
Verified by MonsterInsights