Trang chủ Cẩm nang Số tiền thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ nhưng được tính vào chi phí để tính thuế TNDN đúng không?

Số tiền thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ nhưng được tính vào chi phí để tính thuế TNDN đúng không?

Câu hỏi: Trong tháng Công ty tôi phát sinh một hóa đơn trị giá 33 triệu đồng, Do mua hàng ở xa và phải thanh toán ngay nên Công ty không thể thanh toán qua ngân hàng mà trả bằng tiền mặt. Tôi nghe nói, số tiền thuế giá trị gia tăng đầu vào không được khấu từ này tính vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp, do đó công ty tôi đã hạch toán 3 triệu tiền thuế giá trị gia tăng đầu vào để tính vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh. Xin hỏi thực hiện như vậy có đúng không?

Trả lời:

Tại khoản 9, điều 14, thông tư 219 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng như sau: “Số thuế giá trị gia tăng đầu vào không được khấu trừ, cơ sở kinh doanh được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tính vào nguyên giá của tài sản cố định, trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt”.

Như vậy, khoản 3 triệu tiền thuế giá trị gia tăng của hóa đơn không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng của công ty bạn sẽ không được tính vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bài viết khác

0935 786 134
Verified by MonsterInsights