Trang chủ Cẩm nang Lắp đặt thiết bị cho công trình ở ngoài tỉnh phải nộp thuế vãng lai

Lắp đặt thiết bị cho công trình ở ngoài tỉnh phải nộp thuế vãng lai

Công văn số 2306/TCT-CS ngày 1/6/2017 của Tổng cục Thuế về thuế GTGT của hoạt động bán hàng vãng lai (2 trang)

Theo Công văn này, trường hợp Công ty ký hợp đồng cung cấp, vận chuyển, lắp đặt thiết bị cho công trình của khách hàng ở địa phương khác mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại đây thì phải kê khai nộp thuế GTGT vãng lai theo quy định tại tiết đ khoản 1 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus2 .

Số thuế GTGT vãng lai phải nộp bằng 2% hoặc 1% doanh thu, tùy thuộc hàng hóa chịu thuế suất GTGT 10% hay 5%.

Hồ sơ kê khai thuế GTGT vãng lai là Tờ khai mẫu số 05/GTGT, nộp theo từng lần phát sinh. Trường hợp phát sinh nhiều lần nộp trong một tháng thì có thể đăng ký nộp theo tháng (khoản 6 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus2 )

Bài viết khác

0935 786 134
Verified by MonsterInsights